In gestalttherapie doe je bewust nieuwe ervaringen op door gesprekken, experimenten en oefeningen. Dit leidt tot nieuwe inzichten, meer draagkracht, creativiteit en keuzemogelijkheden. Je vergroot je gewaarzijn over je manier van denken, je emoties, je lichaam en je omgeving. Daardoor krijg je meer mogelijkheden om jezelf en anderen effectief te ondersteunen en te ben-vloeden.

Een aantal belangrijke uitgangspunten van gestalttherapie:

Zelfsturend vermogen
Soms bereik je met de manier waarop je gewend bent om te gaan met mensen en situaties niet wat je wilt. Daar kun je in vastlopen en last van hebben. Ook al mis je het zicht erop, je hebt de antwoorden op de vragen die je bezighouden zelf in huis. In gestalttherapie verbreed je je blik en ontwikkel je het vermogen om authentiek antwoord te geven op de behoeftes en vragen die je tegenkomt. Zo leer je om te gaan met tegenslag en zelf sturing te geven aan je leven.

Contact
Interactie met andere mensen is zeer bepalend voor wie je bent. Daarom staat contact in gestalttherapie centraal. Contact is niet alleen voorwaarde voor zinvolle therapie, maar een belangrijk doel. Daarbij gaat het om verbinden met wat voor jou zinvol is en loslaten van wat niet (meer) past.

Je leert contact te maken met behoeftes, gevoelens en kwaliteiten die op de achtergrond zijn geraakt. Ook leer je beter af te stemmen met wie of wat belangrijk is in je omgeving. In relatie met je therapeut ervaar je hoe je kunt ontvangen wat je nodig hebt en geven wat je te bieden hebt in de wereld waarvan jij deel uitmaakt. Dat breng je in je dagelijks leven op jouw manier in prak-tijk.

Hier en nu
De vragen die je bezig houden en de manier waarop je ermee omgaat hebben effect op je gedrag in het hier en nu. Een gestalttherapeut interpreteert of verklaart niet wat er gebeurt, maar brengt in contact wat hij/zij zich gewaar wordt. Samen leer je in het hier en nu om zonder oordeel aandacht te geven aan wat om aandacht vraagt. Je onderzoekt vervolgens wat de betekenis en zin daarvan voor jou is. Daarmee vergroot je de mo-gelijkheden om keuzes te maken en te realiseren wat voor jou belangrijk is.

Gewaarzijn
Gewaarzijn is ervaren en besef hebben van wat er met en tussen jou en anderen gebeurt, zowel rationeel als emotioneel en lichamelijk. Uitgangspunt is dat meer gewaarzijn leidt tot meer moge-lijkheden om flexibel om te gaan met wat er op je pad komt. In de loop van je leven leer je om van bepaalde zaken meer gewaar te zijn dan anderen. Zo leert de n bijvoorbeeld meer waarde te hechten aan en oog te hebben voor rationele gedachten en de ander is zich meer gewaar van zijn/haar gevoelens en intutie. Een ander voorbeeld: de n heeft geleerd om bij tegenwind te vechten; de ander past zich snel aan. In therapie wordt je gewaar van andere perspectieven zijn en leer je effectief gedrag in te zetten afhankelijk van waar de situatie om vraagt.


Contact is waarderen van het verschil