In een verkennend eerste gesprek maken we kennis met elkaar en de vragen die je bezighouden. We beslissen of we met elkaar aan de slag gaan en formuleren samen doelstellingen voor de therapie. Vervolgens maken we afspraken over de evaluatiemomenten, de frequentie en duur van onze gesprekken. Doorgaans is dat één keer per twee weken een uur.

Gelijkwaardige dialoog
We praten niet alleen, maar ik nodig je ook uit om oefeningen te doen. Daarbij besteden we aandacht aan hoe je dingen doet, wat je daarbij voelt en wat je daarover denkt. Ik deel daarbij wat ik mij gewaar word en ondersteun je waar nodig. Zo verruim je al doende je blik en creëren we nieuw perspectief. Vervolgens doe je ervaringen op in je dagelijks leven waar we een volgende keer gezamenlijk naar kijken.

Kosten
Een gesprek van een uur kost € 65,- (inclusief BTW)

Gestalttherapie wordt door een aantal verzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. Informeer bij je eigen ziektekostenverzekering naar de voorwaarden. Op de site van de beroepsvereniging www.nvagt-gestalt.org kun je hierover ook informatie vinden door ‘vergoedingen’ aan te klikken.
Je moet
Van twee kanten
Komen
Om elkaar
Te ontmoeten
Stef Bos