Als je kiest voor Gestalttherapie, kies je voor een vorm van begeleiding waarbij we samen onderzoeken wat jij nodig hebt en nodig is in relatie met jouw omgeving (familie, vrienden, werk etc). Je leert om te gaan met grenzen, je eigen keuzes te maken en daarnaar te handelen..

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor Gestalttherapie te kiezen. Je kunt denken aan begeleiding bij:
• het maken van keuzes
• het verbeteren van de kwaliteit van relaties
• meer plezier,motivatie en inspiratie ervaren
• verlies en rouw verwerken
• omgaan met lichamelijke klachten
• omgaan met spanning, somberheid of angst
• evenwicht zoeken tussen werk en privι
• omgaan met conflicten
• vragen over zingeving

Waar je struikelt ligt je schat
Joseph Campbel